เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.
举办2018年创新博览会的目的:
  1. 将集团内所创造的创新成就来展示,交流及分享知识,以及扩展至集团内各企业公司。
  2. 表扬集团内创新成就者人才,以及促进员工的团结与创造气氛。
  3. 加强集团内的交换知识和经验联网。
  4. 提高效率与不断促进发展为了集团可持续企业 。
可以在这里申报创新项目 申报时间为2017年11月1日至2018年2月28日
创新项目申报
Privacy | Terms of Use