เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.
创新的定义是


创新的定义是 创造经济价值,社会及环境。 通过完善发展,
持续改进,或创造新的事物

创新者的定义是 创新的创造者
Privacy | Terms of Use