เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.
 
 
 
创新成就分为3方面

经济方面 增加收入、减少成本、提高利润以及增长率

技术方面 利用数据分析、减少原材料/回收利用、减少能源、
减少人力、增加效率、减少损失增加成品

社会方面与利益相关者 社会责任,建立组织价值观与安全,
生态环境保护,建立与利益相关者的满意程度和相互关系。

技术方面的创新定义与案例
 
经济方面的创新定义与案例
 
社会方面以及利益相关者的创新定义与案例
 
Privacy | Terms of Use
-->